„CORSARO LENNUTAB ITAALIASSE“ KAMPAANIA LOOSIREEGLID

Kampaania (edaspidi Kampaania) on 29.05-31.08.2023 a toimuv tarbijamäng, mille korraldajaks on Liviko AS, Masina tn 11, 10113 Tallinn (edaspidi Kampaania Korraldaja).

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt vastavalt käesolevatele tingimustele. Kõik Kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti elanikud vanusest sõltumata. Kampaanias ei või osaleda AS Liviko töötajad ega nende perekonnaliikmed.

Kampaanias osalemiseks tuleb tarbijal kampaaniaperioodil (29.05-31.08.2023) osta kauplustest Corsaro Aperitivo ja registreerida ostutšekk Corsaro kodulehel www.corsaroaperitivo.com. Loosimises osalevad ainult korrektselt täidetud väljadega registreerimised. NB! Hoida alles ostutšekk, mis on tõestuseks ostu sooritamise kohta.

Ühe ostu kohta saab ennast kampaanias osalejaks registreerida ainult üks kord.

Kampaaniasse registreeritava ostutšeki kellaaeg peab olema varasem kui kampaaniasse registreerimise kellaaeg. Kampaanias osalevad ostutšekid, mis on alates 29.05.2023 kuupäevaga.

Kampaania Korraldaja loosib välja Kampaaniasse registreerunute vahel:

 • 1500-eurose Estraveli kinkekaardi
 • 14 plokki Corsaro Aperitivot
 • 14 Corsaro Aperitivo küülerkotti
Auhindade loosimine
 1. 29.05-04.06.2023, loosimine 07.06, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 07.06.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 2. 05.-11.06.2023, loosimine 14.06, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 14.06.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 3. 12.-18.06.2023 loosimine 21.06, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 21.06.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 4. 19.-25.06.2023, loosimine 28.06, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 28.06.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 5. 26.06-02.07.2023, loosimine 05.07, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 05.07.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 6. 03.-09.07.2023, loosimine 12.07, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 12.07.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 7. 10.-16.07.2023, loosimine 19.07, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 19.07.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 8. 17.-23.07.2023, loosimine 26.07, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 26.07.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 9. 24.-30.07.2023, loosimine 02.08, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 02.08.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 10. 31.07-06.08.2023, loosimine 09.08, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 09.08.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 11. 07.-13.08.2023, loosimine 16.08, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 16.08.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 12. 14.-20.08.2023, loosimine 23.08, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 23.08.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 13. 21.-27.08.2023, loosimine 30.08, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 30.08.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 14. 28.08-31.08.2023, loosimine 06.09, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 06.09.2023. Loositakse välja 1 Corsaro küülerkott ja 1 plokk Corsaro Aperitivot. Kokku 1 võitja.
 15. 29.05-31.08.2023, loosimine 06.09, võitja avalikustatakse Corsaro Aperitivo veebilehel 06.09.2023. Kõikide perioodil loosis osalenute vahel loositakse välja üks peaauhind, 1500-euro väärtuses Estraveli kinkekaart. Kokku 1 võitja.

Loosimises osalevad kõik osalejate poolt korrektselt täidetud andmetega (edaspidi: Andmed) ostutšekid, mis on registreeritud ametlikul kampaanialehel http://www.corsaroaperitivo.come ajavahemikus 29.05.2023 kell 00:00 kuni 31.08.2023 kell 23:59.

 

Auhinna lunastamiseks on vaja esitada registreeritud ostutšekk.

Võitjate nimed avaldatakse corsaroaperitivo.com/kampaania lehel ning peaauhinna võitja Corsaro Instagrami ja Facebooki lehel. Võitjatega võetakse auhinna üleandmiseks personaalselt ühendust 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist. Kampaania Korraldaja väljastab võite 1 kuu jooksul peale võidust võitjale teatamist.

Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias loosimise võitnud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Teovõimetu või piiratud teovõimega isiku poolt võidetud auhinnad antakse kätte tema seaduslikule esindajale. Võidud väljastab Liviko AS, Liviko Pood kaupluses Lastekodu 45, Tallinn E-R 10.00-18.00.

Kampaania Korraldaja tagab võitude väljastamise kuni 06.10.2028. Kui võitjaga ei ole õnnestunud selleks ajaks võitja süül kontakti saada või ei ole võitja oma korrektseid andmeid ja/või ostutšekki edastanud, siis tühistub võitjal õigus võidule.

Kampaania Korraldajal on õigus kontrollida kampaaniatoodete ostu kinnitavate ostutšekkide õigsust. Ostutšekk on käesolevatele reeglitele mittevastav ja auhindade võitmiseks kehtetu juhul, kui see on omandatud ebaausal teel, selle märgistus on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel moel muudetud.

Kampaania käigus osaleja poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas. Auhindade kättesaamisega seotud transpordikulusid vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka loa andmiseks kampaania Korraldajale kasutada võitja nime Corsaro sotsiaalmeedias ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjate ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.

Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v. a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.

Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 06.10.2022 Kampaania Korraldajale aadressil: Liviko AS, Masina tn 11, 10113 Tallinn või liviko@liviko.ee märksõnaga “Corsaro suvekampaania“. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev. Pretensioonides peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.

Kampaania Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast ning teatab oma otsusest pretensiooni esitajale kirjalikult pretensioonis märgitud aadressil.

ESTRAVELI TINGIMUSED
 1. Kampaania auhinnale on Korraldaja poolt määratud kindlad rahalised piirangud (1500 eurot), millest Estravelil on kohustus kinni pidada. Kõik kulutused, mis seda summat ületavad, tuleb võitjal ise kanda.
 2. Estravel võtab peale võitja väljakuulutamist võitjaga ise ühendust ning aitab igati reisi korraldamisel.
 3. Auhinnareis kehtib reisimiseks perioodil 06.09-2023-06.05.2024, vabade lennukohtade olemasolul.
 4. Võitja peab ette teatama reisikuupäevade valikust vähemalt 30 päeva.
 5. Kui võitja ei ole hiljemalt 01.04.2024 sobivaid reisikuupäevi välja valinud, tühistub auhinna võitjal võidu kasutamisõigus.
 6. Kehtiva passi või ID kaardi hankimise kohustus lasub reisijal. Estravel ei vastuta võidureisi ärajäämise eest reisijatest tulenevatel põhjustel.
 7. Reisijal peab olema garanteeritud piisavate rahaliste vahendite olemasolu reisi ajal.
 8. Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 9. Kui auhinnareis hilineb või jääb ära Estravelist mitte olenevatel põhjustel, ei korva Estravel reisikahjusid ega uute piletite vormistamisega seotud kulutusi.